Zajęcia

EKT KAJTEK oferuje swoim wychowankom wiele specjalnych zajęć dodatkowych, które wykraczają poza podstawowy program edukacyjny przewidziany przez Senatsverwaltung  für Bildung, Wissenschaft und Forschung w Berlinie.
Są to:

ZAJĘCIA JĘZYKOWE
(wg. Würzburger Trainingsprogramm - Sprachspiele für Kinder)
prowadzenie w jęz. niemieckim Dominika Jastak i Anna Bielicki-Bellini
(5 razy w tygodniu)
Dzieci poprzez zabawy językowe rozwijają swoje kompetencje komunikacyjne. Uczą się aktywnego słuchania ze zrozumieniem, zadawania pytań, uczestniczenia w dyskusji.


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
prowadzenie: Magdalena Radziewicz Logopeda
(środy)
Głównym celem zajęć jest wspieranie rozwoju mowy i języka. Poprzez zabawę dzieci ćwiczą buzię ijęzyk, co pomaga im wyraźniej artykułować głoski (języka polskiego oraz każdego kolejnego uczonego języka). Podczas zajęć dzieci uczą się również poprawnego oddychania. Kształcenie percepcji słuchowej, doskonalenie koordynecji słuchowo-ruchowej, wzbogacanie słownictwa, kształtowanie poczucia rytmu, doskonalenie pamięci i rozwijanie wyobraźni to kolejne cele realizowane podczas zajęć logopedycznych.
UWAGA: Na życzenie rodziców udzielane są bezpłatne porady dotyczące poziomu rozwoju mowy dziecka oraz ewentualnych występujących zaburzeń mowy.

ZAJĘCIA DLA KLASY "ZERO"
prowadzenie w jęz. niemieckim H. Bielicka, M. Jastak
(5 razy w tygodniu)
Codziennie dzieci z grupy zerówkowej uczestniczą w specjalnych zajęciach przygotowujących je do nauki i aktywności w niemieckiej szkole.


ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE
prowadzenie: w jęz. niemieckim
Svetlana Shedeva
(poniedziałki)
Odpowiednio dobrane do pór roku  piosenki, których uczą się dzieci, rozwijają poczucie rytmu, słuch muzyczny, uczą panowania nad własnym ciałem oraz budzą zainteresowanie bogatym światem muzyki jak i przyczyniają się do poszerzenia znajomości języka niemieckiego.


"MALI NAUKOWCY"
prowadzenie w jęz. niemieckim: Irena Boettcher
(wtorki, piątki)
Spotkania w grupach wiekowych mające na celu rozbudzenie zainteresowania otaczającym nas światem. Eksperymenty z wodą, powietrzem, siłą ciążenia i magnetyzmem wszechstronnie inspirują i bodźcują dzieci. Zajęcia te są tak organizowane, by w ciekawy sposób docierać do wszystkich zmysłów i rozwijać je.
Więcej informacji na temat osoby samej prowadzącej i jej działalności znajdziecie Państwo klikając tutaj.

SPORT
prowadzenie w jęz. niemieckim: Antje Schneider-Rupp
(wtorki)
Zajęcia te odbywają się w oddalonym o 3min. spacerem od przedszkola Tanz- und Gimnastikstudio HOPS (Holsteinische Straße 3).
Link do studia znajdziecie Państwo klikając tutaj.
TEATR
Raz w miesiącu opuszczamy przedszkole, by uczestniczyć w przedstawieniach teatralnych lub pokazach cyrkowych przeznaczonych specjalnie dla małego widza. O każdym z naszych wyjść mogą Państwo przeczytać na naszym blogu w dziale Aktualności.