Pedagogika

W tym miejscu przedstawiamy Państwu wyciąg z naszej Koncepcji Pedagogicznej. Tym, którzy są bardziej zainteresowani zagadnieniami pedagogicznymi, zapraszamy do zapoznania się z Koncepcją Pedagogiczną, która dostępna jest na miejscu do wglądu. Również nasi wychowawcy na Państwa życzenie chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.


W naszej pracy pedagogicznej w głównej mierze opieramy się na, cieszącym się dużym uznaniem wśród specjalistów, Berliner Bildungsprogramm opracowanym przez Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und Sport landu Berlin. Program ten wyznacza kierunki pracy pedagogiczno-edukacyjnej  w placówkach dziennych dla dzieci w wieku przedszkolnym tak, by optymalnie przygotować je do edukacji na etapie szkolnym.
Oto niektóre jego główne założenia:


Przedszkole jako miejsce edukacji

Czym jest edukacja w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym.

 • Edukacja jest samokształceniem
 • Warunkiem edukacji jest budowanie więzi
 • Dzieci uczą się samodzielnie
 • Dzieci uczą się poprzez zabawę
 • Dzieci uczą się całościowo
 • Dzieci uczą się wraz z innymi
 • Koncepcje edukacyjne oparte są podstawie sytuacyjnejCele pedagogiczne


Umiejętności
 • Rozwój samooceny/autoanalizy
 • Zdolność do określania swoich potrzeb
 • Rozpoznawanie uczuć takich jak: szczęście, smutek
 • Zaufanie we własne siły
 • Rozwijanie pomysłów

Umiejętności społeczne
 • Dostrzeganie oraz przestrzeganie oczekiwań i potrzeb innych
 • Słuchanie innych i empatia
 • Ustalanie oraz uszanowanie zasad i standardów życia razem
 • Rozpoznanie skutków własnego zachowania
 • Posługiwanie się własną wiedzą w realizacji wspólnych celów
 • Presja konkurencji możliwie na jak najniższym poziomie
 • Nauka mediacji i argumentacji

Budowanie potencjału
 • Radość z poszukiwań, eksperymentów, badań i pokonywania trudności
 • Rozpoznanie treści opowiadania, doświadczenie piękna języka i rozwijanie zainteresowania książkami
 • Umiejętność korzystania z materiałów, rozwój technik pracy
 • Aktywność fizyczna oraz rozwijanie zainteresowania uprawianiem sportów
 • Samodzielne zdobywanie wiedzy oraz gotowość uczenia się od innych

Umiejętności uczenia się
 • Pragnienie wiedzy
 • Zdolność rozumienia co pomaga a co może przeszkadzać w zdobywaniu wiedzy
 • Dostrzeganie przemian świata
 • Zdolność odnajdywania się w różnych światachDziedziny edukacji

W obszarze podstawowym dzielimy na następujące zagadnienia:

Ciało, ruch i zdrowie
 • Ruch jako podstawowej forma myślenia (Schäfer)
 • Rozwijanie uczuć poprzez ruch
 • Zdrowie jako stan w pełni dobrego samopoczucia

Społeczne i kulturowe środowisko
 • Dzieci potrzebują korzeni, aby wiedzieć, skąd pochodzą
 • Potrzebują "skrzydeł" do odkrywania świata

Język, czytelnictwo
 • Znaczenie nauki języka
 • Wczesna konfrontacja z językiem zapisanym
 • Odkrywanie wielojęzyczności

Sztuki wizualne
 • Rozróżnianie kształtów
 • Różnicowanie według wieku

Muzyka
 • Ekspresja emocjonalna
 • Zwiększenie witalności
 • Budowanie pozytywnego obrazu samego siebie

Spotkanie z matematyką
 • Doświadczenie liczb
 • Doświadczenie pomiarów i porównań
 • Obserwacja upływu czasu
 • Graficzna prezentacja liczb
 • Spotkanie z geometrią

Podstawowe doświadczenie naukowe
 • Odkrywania, eksperymentowanie
 • Poszukiwanie zasad świata